Planlegging av skogbruk, jakt og eiendomsforvaltning
Bio awards bilde
2014-03-28

Prestisjetung pris til Allma-samarbeidet

Mjøsen Skog har blitt tildelt den meget prestisjefylte prisen Bioenergy Innovation Award for 2014 for sin innovasjon og nytenkning innenfor bioenergifeltet. Hovedbegrunnelsen for at Mjøsen Skog ble tildelt prisen er hva Mjøsen Skog sammen med AT-Skog og Allskog har utviklet av digitale løsninger gjennom Allma-samarbeidet. Administrerende direktør Erik A. Dahl mottok prisen på vegne av Mjøsen Skog ved overrekkelsen i går kveld.

Kabelkran1
2014-03-18

Vestskog inn i Allma-familien

Skogeiere i Hordaland og Rogaland kan nå få tilgang til Allma Eiendom via sitt eget andelslag. Vestskog har nemlig inngått avtale om bruk av Allma-systemet.  Avtalen innebærer blant annet retten til å administrere tilgang og utføre ajourhold av skogbruksplaner i hele Vestskog sitt område.

Biristrand
2014-02-06

17 millioner dekar i Allma-databasen

- Allma-databasen vokser, og består i dag av veldig mye data. Faktisk er det 5,4 millioner figurer. De fleste er et skogbestand. Dermed har antall figurer i databasen passert innbyggertallet i Norge. 17 millioner dekar utgjør nesten en fjerdedel av Norges produktive skogareal, fortalte GIS-leder Jon Bjarne Onsøien i AT-Plan på ESRI-konferansen den 6. februar.

ESRI-konf1
2014-02-06

Skogforvaltning for 1000-vis av skogeiere

Seksjonsleder Rune Glæserud i Mjøsen Skog holdt sist onsdag foredrag om Allma på årets ESRI-brukerkonferanse i Oslo. En lydhør forsamling fikk høre hvordan Allma-partene jobber med sine abonnenter i Allma Eiendom. – Det er viktig å ha et system som skogeierne er komfortabel med. Derfor legger vi vekt på at skogeierne skal få en god brukeropplevelse.

Brukerveil
2012-08-22

Nye brukerveiledninger

Vi har fornyet brukerveiledningen for Allma Eiendom og laget nye for oppdatering av bestand, samt laget kodelister. Klikk på Brukerveilednig i venstre marg.
allmaortony
2012-06-05

Bedre ortofoto i Allma eiendom

Nå får du de aller nyeste ortofotoene tilgjengelig i Allma.
Oppdatering
2012-03-14

Oppgraderinger i Allma Eiendom

I forbindelse med noen problemer som har vært på ALLMA Eiendom, kommer leverandøren vårt til å gjøre vedlikehold. Dette skjer i 15. og 16. mars.
Dette kan medføre at systemet vil bli ustabilt og kanskje falle helt ned i perioder. Systemet vil være oppe igjen og forhåpentligvis i en bedre stand mandag morgen.
Vi beklager ulempene dette medfører.
NorskESRI
2011-02-07

Allma Eiendom på Norsk ESRI brukerkonferanse 2011

Forrige uke ble utvikling av Allma Eiendom og Distrikt ble presentert på Norsk ESRI brukerkonferanse i Oslo
Editor Driftsplanleggging
2010-12-07

Endelig! ny funksjoner skal legges ut på Allma Eiendom

Allma Eiendom vil pga oppgraderinger være utilgjengelig fra fredag 10. desember til søndag 12. desember

WMS-tjenester
2010-02-24

Allma gir bedre muligheter for dokumentasjon

Allma er nå koblet opp mot de viktigste databasene som inneholder miljøinformasjon. Det gir Allmas brukere en mye bedre oversikt over hvor det finnes kulturminner, sjeldne naturtyper, utrydningstruede arter og vilt som er avhengig av at skogbruket tilrettelegger og tar hensyn til deres leveområder.